Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Wolica

Dodano: 30.11.2017
A A A
GPI.6840.6.2017                                                                             Jasło, dnia 29 listopad 2017 r.

                                                     O G Ł O S Z E N I E
 
Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147. ze zm.), Uchwały NR L/300/2017 r Rady Gmin y Jasło. z dnia 4 września  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wolica.
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności