Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Dodano: 18.08.2017
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Osobnicy.
 GPI.6845.10.2017                                                                 Jasło, dnia 14 sierpień 2017 r.


                                                                   O G Ł O S Z E N I E
 
      Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz.2147 ) i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Osobnicy.
 
     


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności