Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy we wsi Trzcinica

Dodano: 20.06.2018
A A A
GPI.6624.4.2018                                                     Jasło, dnia 19 czerwiec 2018 r.
                              
 
                                                                               
                                                     O G  Ł O S  Z  E  N  I  E
 
      Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018 r, poz.121 ) i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy we wsi Trzcinica.

 
pobierz treść
 
   


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności