Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w Szebniach

Dodano: 24.11.2017
A A A
GPI.6845.32.2017                                                                         Jasło, dnia 22 listopada 2017 r.
                                          
              O  G Ł O S Z E N I E   

         
      Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz.2147 ze. zm. ) i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Szebniach.

 
pobierz  treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności