Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy we wsi Łaski

Dodano: 01.12.2009
A A A
GPI-6018-26/2009
Jasło, 2009-11-25

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Jasło działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy, położonej we wsi Łaski


Nr ewid. działki - cz.314/4
Pow. w ha - 0,3144
Nr KW - 8361
Opis nieruchomości - Działka niezabudowana położona w Łaskach zgodnie z ewidencją gruntów wpisana jest jako R.kl.V i Ps. kl.IV
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma
Okres umowy - do 3 lat
Wysokość czynszu w q żyta - 0,44Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i we wsi Łaski, a informację o jego wywieszeniu ogłasza się w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

Wykaz wywiesza się w dniach od 1 grudnia br. do dnia 22 grudnia 2009r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności