Ogłoszenie

Dodano: 29.01.2014
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Bierówka
GPI.6840.12.2013                                                                Jasło,2014.01.27
                                                            O G Ł O S Z E N I E
                                                        

       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały NR XLVII/ 323/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży we  wsi Bierówka.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności