Ogłoszenie

Dodano: 29.01.2014
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Niepla
GPI.6840.10.2012                                                    Jasło,2014.01.27
                                
                                                         OG Ł O S Z E N I E
    

       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały  NR XLIV/307/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Niepla.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności