Ogłoszenie

Dodano: 19.11.2013
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Osobnica
GPI.6840.4.2013                                                             Jasło,2013.11.14
                                                    O G Ł O S Z E N I E       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały NR XLII/ 297/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących  własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi  Osobnica.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności