Ogłoszenie

Dodano: 29.11.2013
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bierówka.
GPI.6845.21.2013                                                       Jasło,2013.11.20

Ogłoszenie

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz.1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Bierówka.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności