Gminna Biblioteka Publiczna

Dodano: 03.10.2008
A A A
Działalność bibliotek

Działalność kulturalną na terenie Gminy prowadzą:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
 • Filia w Osobnicy
 • Filia w Trzcinicy
 • Filia w Warzycach

Historia bibliotek Gminy Jasło sięga 1956 roku. W tym czasie decyzją Prezydium Gminnej Rady Narodowej powstała GBP w Jaśle z/s w Warzycach oraz filia w Szebniach, rok późnej filie w Osobnicy i Trzcinicy.

Instytucja przez kilka lat funkcjonowała pod nazwą Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, która na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniała siedzibę, lokale filii i kadrę pracowniczą.
Przełomowym rokiem w działalności placówki był rok 2006. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Biblioteka Publiczna stała się samodzielną instytucją kultury. W tym czasie GBP przeniosła swoją siedzibę do Szebni, przekształcając placówkę w Warzycach w Filię biblioteczną.
Obecnie przy GBP działają trzy filie oraz jeden punkt biblioteczny. W ostatnich latach Instytucja znacznie się rozwinęła i unowocześniła, co spowodowało wzrost liczebności czytelników, a tym samym stała się jedną z najbardziej aktywnych instytucji kultury w środowisku lokalnym.

Biblioteka i jej Filie wyposażone są w sprzęt komputerowy (częściowo finansowany w ramach akcji Ikonka, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), program biblioteczny SOWA oraz Internet, z którego bezpłatnie korzystają czytelnicy.
Czytelnicy mają do dyspozycji warsztat informacyjny w tradycyjnej postaci, katalog komputerowy i kartoteki kartkowe, wydawnictwa informacyjne: leksykony, słowniki, encyklopedie, literaturę polską, obcą, popularno-naukową oraz literaturę dla dzieci i młodzieży, a także lektury szkolne.
Ponadto do dyspozycji są czasopisma fachowe: Gazeta Podatkowa, Poradnik Bibliotekarza oraz czasopisma dla młodzieży: Victor, Cogito, a także czasopisma dziecięce: Świerszczyk i Miś.

Od 2005 roku stopniowo wprowadzane są do systemu SOWA księgozbiory biblioteczne.
Placówka wraz ze wszystkimi jej Filiami nie tylko zaspokaja potrzeby czytelnicze i informacyjne mieszkańców ale także bardzo szeroko prowadzi działalność kulturalno- edukacyjną.

Do najciekawszych form pracy z czytelnikiem należą m.in.: spotkania autorskie z twórcami regionalnymi, zajęcia warsztatowe, plenery malarskie, warsztaty plastyczno-literackie, warsztaty teatralne, konkursy plastyczne, lekcje biblioteczne, a także głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Statystycznie co 4 – ty mieszkaniec Gminy jest czytelnikiem GBP. Liczba czytelników GBP (wraz z Filiami) na koniec 2008 roku wyniosła 1 535 czytelników, ponad 10 350 osób korzystało z czytelni i Internetu. Ponadto dokonano 28 714 wypożyczeń, zorganizowano 199 imprez kulturalno – oświatowych dla 3 591 mieszkańców gminy.
Stan księgozbioru na koniec 2008 roku wynosi 36 476 woluminów.

W 2006 roku GBP świętowała jubileusz 50-lecia swojej działalności.

W latach 2006- 2008 GBP wydała następujące wydawnictwa, promujące działalność warsztatową dzieci i młodzieży z terenu gminy Jasło:

 • R. Kolanko – „Mała myszka”
 • M. Kurowska – „Kocham ja wszystko co swojskie”
 • B. Tora – „Mój mały świat”
 • M. Tomasik – „Kocham Cię ziemio, po której chodzę”
 • Cz. Leosz – „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierówce”
 • R. Kolanko – „Malarstwo Zbigniew Kolanko i jego uczniowie”

Główne zadania działalności GBP:

 • Gromadzenie i opracowanie księgozbiorów bibliotecznych,
 • Archiwizacja dokumentów życia społecznego związanego z naszym regionem,
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym w obsłudze czytelniczej i kulturalno- oświatowej,
 • Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych i edukacyjnych społeczeństwa,
 • Rozwijanie zainteresowań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego.

GBP zrealizowała w 2008 roku projekty, do których otrzymano dofinansowanie z: Fundacja Wspomagania Wsi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, AGORA i Świat Książki, GKRPA w Jaśle, PR KGW, R. Kolanko z Ustrzyk Dolnych.

Projekty: „Pożyteczne wakacje 2008”, „Promocja czytelnictwa”, „Czas na czytanie. Książka wzbogaca”, „Śladami naszego dziedzictwa”, „Wypoczynek bez alkoholu, narkotyków, to wakacje bez ryzyka”, „Poetek ludowych twórczość zapomniana” .
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności