Ogłoszenie

12.01.2016

Ogłoszenie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie organizuje w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu 18 stycznia 2016 r. spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla rolników i producentów rolnych.

Ogłoszenie

29.10.2015

Ogłoszenie

ARMiR ogłasza termin na boru wniosków o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" z PROW 2014-2020

Ogłoszenie

14.10.2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w...

Komunikat o szkodliwości barszczu Sosnowskiego

09.07.2015

Komunikat o szkodliwości barszczu Sosnowskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że na terenie województwa podkarpackiego stwierdza się występowanie roślin barszczu Sosnowskiego

Informacja

27.02.2015

Informacja

Ogłoszenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Ważna informacja

17.02.2015

Ważna informacja

Ubój zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na własny użytek

Informacja

27.01.2015

Informacja

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

Informacja

26.08.2014

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje o wyznaczonym zakładzie do przyjmowania tusz bydła poddawanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

Informacja dla rolników

25.06.2014

Informacja dla rolników

Wsparcie Zespołów Ekspertów, które będą udzielać pomocy wnioskodawcom i beneficjentom wsparcia uzyskanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja

23.04.2014

Informacja

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z zagrożeniem epizootycznym dot. bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywana jest trzoda chlewna

Informacja

11.04.2014

Informacja

Marszałek Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r. zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas"

Informacja

21.02.2014

Informacja

Realne zagrożenie - afrykański pomór świń

Informacja

12.02.2014

Informacja

List prezesa KRUS do rolników

Informacja dla rolników

07.02.2014

Informacja dla rolników

Gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy rolniczej, zgłoś to zdarzenie do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Ogłoszenie

26.11.2013

Ogłoszenie

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźniąCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności