Informacja w sprawie przypadków pojawiania się niedźwiedzi w osadach ludzkich

Dodano: 06.06.2018
A A A
 
W związku z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przypadków pojawiania się niedźwiedzi w osadach ludzkich, w celu poszukiwania pożywienia oraz związanym z tymi zdarzeniami realnym zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych, wnosi się o podjęcie stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia wszelkich miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przed penetracją przez niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta.

Wszelkie przypadki pojawienia się niedźwiedzi na terenach zamieszkałych powinny być niezwłocznie zgłaszane do najbliższego komisariatu policji, bądź do straży pożarnej.  

Wskazówki jak zachować się przy spotkaniu z niedźwiedziem można uzyskać pod adresem https://rzeszow.rdos.gov.pl/uwaga-na-niedzwiedzie.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności