PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

12.11.2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

14.09.2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności