KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

Dodano: 23.03.2015
A A A
pobierz treść

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie, powołana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – podaje do publicznej wiadomości:

1.    Skład Komisji:

Przewodniczący:    Arkadiusz Trojanowski –   sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
                                                                Komisarz Wyborczy w Krośnie
Zastępcy        
Przewodniczącego:    Wiesław Ruszała           –   sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
                               Janusz Szarek             –   sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

Członkowie:        Mariusz Hanus       –   sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie 
                         Tomasz Mikuś        –   sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

Stanowisko Sekretarza Komisji pełni Leszek Bąk – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie.
2.    Siedziba Komisji mieści się w budynku A Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pokój nr 418, tel. nr (13) 43-244-00 i tel./fax nr (13) 43-236-71.

3.    Komisja dyżuruje w swojej siedzibie od 19 marca do 30 kwietnia 2015 r. (we wtorki i czwartki) w godz. od 13.00 do 15.00 oraz 4,6,8 maja 2015 r. w godz. od 13.00 do 15.00.

Informacji i wyjaśnień w sprawach wyborów, członkowie Komisji udzielać będą w dniach i godzinach pełnionych dyżurów.    

                                Przewodniczący
                            Okręgowej Komisji Wyborczej

                                   (-) Arkadiusz TROJANOWSKI

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności