Dodano: 29.09.2008
A A A

Umowa ZS w Trzcinicy ze słowacką szkołą

W maju 2006r. podpisano porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół w Trzcinicy - Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum Nr 2 a Szkołą Muzyczną z Lipan o współpracy przy realizacji projektu pod nazwą "III Miedzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat -Trzcinica 2006". Zdecydowano podejmować działania w celu promocji karpackiej kultury i dziedzictwa obu narodów a także zapoznawać młodych Polaków i Słowaków z historią, tradycjami, zwyczajami i obrzędami ludowymi w trakcie wspólnych spotkań i zwiedzania regionu, ucząc przy tym wzajemnego szacunku i tolerancji.

Umowy szkół z terenu Gminy Jasło ze szkołami z Ukrainy

W związku z podpisaną deklaracją o współpracy szkół z terenu gminy Jasło i z rejonu Samborskiego, w której zadeklarowano wspólne zainteresowanie wielostronną lokalną współpracą i rozwojem bezpośrednich kontaktów -w dniu 30 listopada 2007r. w Zespole Szkół w Warzycach odbyło się uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi:

  • Zespołem Szkół w Szebniach i Szkoły Podstawowej w Niepli a Szkołą z miejscowości Baranowicze,
  • Zespołem Szkół w Warzycach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy a Szkołą w Biskowiczach,
  • Zespołem Szkół w Trzcinicy a Szkołą z Rudek,
  • Zespołem Szkół w Osobnicy a Szkołą w Nowym Kaliniewie,
  • Zespołem Szkół w Opaciu i Szkołą Podstawową w Jareniówce a Szkołą w Czukwie

reprezentowanymi przez dyrektorów szkół.

Szkoły uzgodniły, że będą aktywnie sprzyjać rozszerzeniu kontaktów między mieszkańcami. Będą tworzyć odpowiednie warunki do rozwijania do rozwijania stosunków między nauczycielami, ruchami społecznymi, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, innymi organizacjami społecznymi i instytucjami. Ponadto umawiające się strony będą sprzyjać i zacieśniać kontakty na rzecz współpracy w dziedzinie m.in.: partnerstwa we współpracy transgranicznej, które będą skierowane na programy pomocowe Unii Europejskiej, współpracy szkół między innymi w zakresie wymiany uczniów, organizacji szkoleń, konferencji i seminariów dla reprezentantów szkół oraz prezentacji dorobku etnicznego i kulturalnego.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności