GPK w Jaśle sp. z o. o.

Dodano: 06.07.2015
A A A
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE w JAŚLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO

Uchwałą Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: „likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle w celu przekształcenia go w spółkę prawa handlowego”, z dniem 30 czerwca 2012 r. został zlikwidowany Gminny Zakład Komunalny w Jaśle, działający dotychczas jako samorządowy zakład budżetowy, a na bazie majątku zlikwidowanego GZK, z dniem 1–go lipca 2012 r. została zawiązana spółka kapitałowa działająca pod firmą:

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE w JAŚLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, tel. 13 448 00 58, Fax. 13 448 20 25; NIP 6852324736, REGON 180863610 o Kapitale Zakładowym: 7 972 000 PLN.

Spółka, zwana dalej w skrócie: GPK w Jaśle sp. z o. o., została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS  0000429426 i posiada konto bankowe w  ING Bank Śląski Nr: 90 1050 1458 1000 0022 1561 7008

Prezesem Zarządu spółki jest Stanisław Gacek tel. kom. 536 443 125

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle Spółka z o.o. - pobierz treść

Biura GPK w Jaśle sp. z o. o. znajdują się na parterze budynku Urzędu Gminy Jasło przy ul. Słowackiego 4.
Godziny pracy
od poniedziałku do piątku od 7.30  do godz. 15.30

Zagadnienia związane z obsługą mieszkańców gminy w sprawach świadczonych usług prowadzą następujący pracownicy:

1. Usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków:

•    Mariusz Rzońca – Kierownik Zakładu Usług Wodno - Kanalizacyjnych

tel. 13 448 00 58, tel. kom. 723 544 002

•    Katarzyna Tomaszewska – Inspektor ds. usług wodno - kanalizacyjnych (fakturowanie i rozliczanie usług wod-kan.)

tel. 13 448 00 58, tel. kom. 723 544 002

•    Oczyszczalnia Ścieków w Szebniach - tel. kom. 663 760 299,

•    Oczyszczalnia Ścieków w Trzcinicy - tel. kom. 603 488 100,

2. Usługi komunalne:

•    Iwona Bazan - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

tel. 13 448 00 58, tel. kom. 661 292 900

 
 
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności