Najładniejszy ogród w gminie Jasło z bezpiecznym obejściem

Dodano: 26.08.2016
A A A
W tym roku odbyła się XI edycji gminnego konkursu na „Najładniejszy ogród w gminie Jasło z bezpiecznym obejściem”, organizowanego przez Wójta Gminy Jasło - Pana Stanisława Pankiewicza w dwóch kategoriach: Najładniejszy ogród w gospodarstwie rolnym oraz Najładniejszy ogród przydomowy.

Konkurs organizowany jest 11 lat, 5 rok przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Jaśle KRUS.

Celem organizacji konkursu jest zachęcenie mieszkańców do dbałości o środowisko naturalne poprzez zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie.

Konkurs corocznie odbywa się poprzez dokonanie zgłoszenia ogrodu przez uczestnika chętnego do udziału w konkursie. Komisja po zakwalifikowaniu wniosków dokonuje oględzin ogrodów i ich oceny według kryteriów zamieszczonych w Regulaminie konkursu (np. rozplanowanie ogrodu, dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres ich wegetacji, estetykę i stan techniczny ogrodzenia, kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole, ogólną estetykę).

Przedstawiciel Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas oceny ogrodów zwraca uwagę na bezpieczeństwo i występujące zagrożenia (np. grząskość podłoża, porozrzucane przedmioty, narzędzia, leżące na gruncie przewody, nieuporządkowane ciągi komunikacyjne, brak lub uszkodzone oświetlenie podwórza, brak punktu p-poż i odpowiednich środków gaśniczych).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce podczas Dożynek Gminnych w Gorajowicach. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Jasło oraz osobne nagrody ufundowane przez KRUS.

Laureaci konkursu:
  •  Kategoria ogród przydomowy
1 miejsce – M. J. Sorys (Opacie)
2 miejsce - U. S. Niezgoda (Kowalowy)
  •  Kategoria gospodarstwo rolne
1 miejsce  - E. W. Zajchowscy (Chrząstówka)
2 miejsce  - B. M. Ulaszek (Osobnica)

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności