To Ty wybierasz

Dodano: 08.05.2018
A A A
 
To Ty wybierasz - wybieram książkę, akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez czytanie, to wolny dostęp do książek w miejscowościach gminy Jasło.

Kampania domków wolnego udostępniania ma na celu propagowanie czytelnictwa w miejscowościach o utrudnionym dostępie do literatury. Budowa pięciu domków tak zwanych bookcrossingów ma na celu bezpłatny dostęp do książek, w których znajduje się literatura piękna, bajki dla najmłodszych, prasa o tematyce związanej z zapobieganiem alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży. Już teraz wolny dostęp do książek w bookcrossingach znajduje się w Gorajowicach i Kowalowach. Wkrótce domki powstaną w Niepli, Łaskach i Żółkowie. Inicjatywa wpisała się w XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pn. (DO)wolność czytania.

Każdy mieszkaniec danej miejscowości może swobodnie z takiej biblioteczki wziąć interesującą go literaturę, a także zostawić dla innych osób własne książki i poradniki. W bookcrossingach będą także umieszczane ulotki, z których mieszkańcy dowiedzą się gdzie szukać pomocy, z adresami i telefonami instytucji, szpitali, specjalistycznych ośrodków pomocy.

Akcja propagująca racjonalne wykorzystanie czasu wolnego poprzez umożliwienie bezpłatnego dostępu do książek o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii i przemocy, a także o tematyce patriotycznej i obyczajowej. Organizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do promocji wartości czytelnictwa, odpowiedzialności za mienie, tolerancji oraz podnoszenie wartości patriotycznych i kulturowych.

Wolny dostęp do książek jest alternatywą do spędzania wolnego czasu dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Akcja czytelnicza zorganizowana z okazji 60-lecia założenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i FGBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach. Współfinansowana ze środków finansowych gminy Jasło, GBP i wolontariuszy.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności