Najładniejszy ogród w gminie Jasło z bezpiecznym obejściem - edycja XII

Dodano: 24.08.2017
A A A
W tym roku odbyła się XII edycja gminnego konkursu na „Najładniejszy ogród w gminie Jasło z bezpiecznym obejściem”, organizowanego przez Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza w dwóch kategoriach Najładniejszy ogród w gospodarstwie rolnym oraz Najładniejszy ogród przydomowy.

Konkurs organizowany jest od 12 lat, 6 rok przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Jaśle.

Celem organizacji konkursu jest zachęcenie mieszkańców do dbałości o środowisko naturalne poprzez zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie.

Konkurs corocznie odbywa się poprzez dokonanie zgłoszenia ogrodu przez uczestnika chętnego do udziału w konkursie. Komisja po zakwalifikowaniu wniosków dokonuje oględzin ogrodów i ich oceny według kryteriów zamieszczonych w Regulaminie konkursu (np. rozplanowanie ogrodu, dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres ich wegetacji, estetykę i stan techniczny ogrodzenia, kwietniki, skalniaki, pergole, ogólną estetykę).

Przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas oceny ogrodów zwracał uwagę na bezpieczeństwo i występujące zagrożenia (np. grząskość podłoża, porozrzucane przedmioty, narzędzia, leżące na gruncie przewody, nieuporządkowane ciągi komunikacyjne, brak lub uszkodzone oświetlenie podwórza, brak punktu p-poż
i odpowiednich środków gaśniczych).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce podczas Dożynek Gminnych w Chrząstówce. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Jasło oraz osobne nagrody ufundowane przez KRUS.
 
Laureaci konkursu:
  • Kategoria ogród przydomowy

1 miejsce – A. Stój
2 miejsce – W. Stefanik
3 miejsce – K. Hołowicka
  • Kategoria gospodarstwo rolne


1 miejsce – H. Dybaś
2 miejsce – J. Kozłecka
3 miejsce (ex aequo)  – T. Rogala
                                      B. i T. Kuchta
 

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności