Najładniejszy ogród

Dodano: 24.08.2018
A A A
 W tym roku odbyła się XIII edycja gminnego konkursu na „Najładniejszy ogród w gminie Jasło z bezpiecznym obejściem”, organizowanego przez Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza w dwóch kategoriach Najładniejszy ogród w gospodarstwie rolnym oraz Najładniejszy ogród przydomowy.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas Dożynek Gminnych w Warzycach,  w sobotę 18 sierpnia.

Konkurs organizowany jest 7 rok przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Jaśle KRUS.

Celem organizacji konkursu jest zachęcenie mieszkańców do dbałości o środowisko naturalne poprzez zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie.

Konkurs corocznie odbywa się poprzez dokonanie zgłoszenia ogrodu przez uczestnika chętnego do udziału w konkursie. Komisja po zakwalifikowaniu wniosków dokonuje oględzin ogrodów i ich oceny według kryteriów zamieszczonych w Regulaminie konkursu (np. rozplanowanie ogrodu, dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres ich wegetacji, estetykę i stan techniczny ogrodzenia, kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole, ogólną estetykę).

Przedstawiciel Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas oceny ogrodów zwraca uwagę na bezpieczeństwo i występujące zagrożenia (np. grząskość podłoża, porozrzucane przedmioty, narzędzia, leżące na gruncie przewody, nieuporządkowane ciągi komunikacyjne, brak lub uszkodzone oświetlenie podwórza, brak punktu p-poż i odpowiednich środków gaśniczych).

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Jasło oraz  nagrody ufundowane przez KRUS.

Laureaci konkursu:

•    Kategoria ogród przydomowy

1 miejsce – S. Błasik
2 miejsce – M. J. Zych
3 miejsce (ex aequo)  – M.  M. Wójtowicz  i   B. Janowiec

•    Kategoria gospodarstwo rolne

1 miejsce – Z. Gałuszka

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności