III Gminny konkurs literacko – plastyczny z okazji Dnia Matki

Dodano: 11.02.2019
A A A
Regulamin konkursu 
„III Gminny Dzień Matki 
- konkurs literacko – plastyczny” 

Pobierz treść
 
ORGANIZATOREM KONKURSU są: Koło Gospodyń Wiejskich  w Brzyściu, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej  w Trzcinicy,  Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Radny wsi Brzyście i Niegłowice  
 
CELE KONKURSU:  
Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury, promocja utalentowanych twórców ludowych ziemi jasielskiej.  
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Jasło, którzy piszą wiersze, opowiadania lub tworzą dzieła plastyczne.  
 
2. Uczestnicy nadsyłają teksty lub prace plastyczne związane z tematem Dnia Matki. 
 
3. Konkurs obejmuje trzy kategorie:  
Poezja - uczestnik nadsyła maksymalnie trzy wiersze (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.). 
 
W przypadku nadesłania więcej niż jednego wiersza, jury zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z nich, który opublikowany zostanie w pokonkursowym tomiku. 
 
Opowiadanie – uczestnik nadsyła  jedno opowiadanie nie dłuższe jak dwie strony (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.)  
 
Uczestnicy, którzy zdecydują się wziąć udział w kategoriach konkursowych: wiersz i opowiadanie powinni również dostarczyć swoje prace na dysku CD, zapisane w formacie Microsoft Word. 
 
Praca plastyczna – uczestnik nadsyła jedną pracę plastyczną stworzoną dowolną techniką.  
 
UWAGA!
Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej z wymienionych kategorii!  
 
4. Każdy zestaw wierszy, opowiadanie lub praca plastyczna musi być opatrzona podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail (jeśli to możliwe).  
 
5. Podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłana praca konkursowa została wykonana samodzielnie i wyraża on zgodę na promocję i publikację w tomiku pokonkursowym. 
 
6. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć pod adres:  
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238  w terminie do dn. 6 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).  
 
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i prac plastycznych.  
 
8. Laureaci konkursu otrzymają statuetki, nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Gminę Jasło i organizatora.  
 
9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas uroczystości z okazji Dnia Matki. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie uroczystości. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają tomik pokonkursowy. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy  w porozumieniu z jury.  
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów i zdjęć prac plastycznych w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów. 
 
 
 
 
Dane osobowe są chronione zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności