Zawiadomienie

Dodano: 21.02.2013
A A A
W dniu 27 lutego 2013 r. (środa) o godz.13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło.
      

    Zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2013 r. (środa) o godz.13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4  odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.     

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków  w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminy Jasło na lata 2013-2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg.  

12. Sprawy różne.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania.                    

15. Zakończenie.

 

                                                                                                                                                        Przewodniczący    
        Rady Gminy Jasło       
Józef Dziedzic


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności