Podatki w roku 2018

Dodano: 02.01.2018
A A A

Podatek od środków transportowych w roku 2018

Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lutego 2018 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach (DT-1/A) na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 2025).


Informujemy, że stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017 (Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Gminy Jasło, Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Jasło).


Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne są poniżej. Można je także pobrać w urzędzie gminy - II piętro pokój 211.


 
  • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1  -  pobierz
  • Załącznik do Deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych  - pobierz


Podatek rolny w roku 2018
 
Podatnicy tego podatku są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójt gminy) informacje o gruntach sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Wzór informacji został określony przez Radę Gminy Jasło Nr XVI/95/2015 z dnia 27.11.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz.3730).

Informujemy, że stawki podatku rolnego na rok 2018 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017 (Uchwała NR LV/317/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 16 listopada 2017 r.).

Druki informacji są dostępne poniżej,  można je także pobrać w Referacie Podatków (Urząd Gminy, II piętro, pokój 210, 211).

 
  •  Deklaracja na podatek rolny  -  pobierz
  •  Informacja w sprawie podatku rolnego   - pobierzPodatek od nieruchomości w roku 2018

 
Podatnicy tego podatku są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójt gminy) informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Wzór informacji został określony przez Radę Gminy Jasło Nr XVI/94/2015 z dnia 27.11.2015 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego poz. 3729.)

Informujemy, że stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017 ( Uchwała Nr XXXVI/214/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.).

Druki informacji są dostępne poniżej,  można je także pobrać w Referacie Podatków (Urząd Gminy, II piętro, pokój 210, 211).

 
  • Deklaracja na podatek od nieruchomości  -  pobierz
  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości   - pobierz


Podatek leśny w roku 2018

Podatnicy tego podatku są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójt gminy) informacje o lasach sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego.

Wzór informacji został określony przez Radę Gminy Jasło Nr XVI/96/2015 z dnia 27.11.2015 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego poz. 3731).

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosiła 197,06 zł za 1m3 ( M.P. z 2017.963 z dnia 20 października 2017).

Podatek leśny w roku 2018 wynosi 197,06 zł x 0,220 = 43,3532 zł.

Druki informacji są dostępne poniżej,  można je także pobrać w Referacie Podatków (Urząd Gminy, II piętro, pokój 210, 211).

 
  • Deklaracja na podatek leśny  -  pobierz
  • Informacja w sprawie podatku leśnego  - pobierz 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności