Opłaty za odpady komunalne w 2018 roku

Dodano: 04.01.2018
A A A
 
OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE NA 2018 ROK

 
Rada Gminy Jasło ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych w wysokości  (niezależnie od ilości wystawionych worków):

► 13,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej,
►   8,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej.


Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami w Kasie Urzędu Gminy Jasło, u sołtysów bądź przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560.

Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.
Tytułem:   Opłata za odpady komunalne.


 
 TERMINY PŁATNOŚCI

►  za styczeń, luty, marzec do 15 marca
►  za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
►  za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
►  za październik, listopad, grudzień do 15 listopadaW przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, zgon, narodziny dziecka, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności