Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przypomnienie

Dodano: 28.12.2016
A A A
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło.
 
Numer konta: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560

Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne
 
 TERMINY PŁATNOŚCI
  • Rata I (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca
  • Rata II (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 maja
  • Rata III (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 września
  • Rata IV (październik, listopad, grudzień) – do 15 listopada
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, zgon, narodziny dziecka itp.)  właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności