Program 500+ nowy okres zasiłkowy 2017-2018

Dodano: 01.08.2017
A A A
Program 500+


 
Od 1 sierpnia 2017 roku rodzice mogą składać nowy wniosek 500+, aby nadal otrzymywać świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie. Zasady programu 500 plus w 2017 roku pozostają bez zmian. Wnioski 500 plus na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 roku, można składać od 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku gdy, wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za miesiąc październik nastąpi do 31 października. Tym samym zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

 
Wzory dokumentów:
 
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

pobierz

 

  • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do swiadczenia wychowawczego, innych niż dochody  podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

pobierz

 

  • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrazonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

pobierz

 

  • Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

pobierz

 

 Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności