Pamiętniki Wojciecha Breowicza

Dodano: 11.01.2012
A A A
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach opracowała i wydała wspomnienia Wojciecha Breowicza. „Pamiętniki – Trzy etapy” jest to książka poświęcona sylwetce wspaniałego poety, pisarza, dziennikarza, działacza społecznego ruchu ludowego i działacza polonijnego.


…O wiosko moja! Kolebko ma święta!
Przyjmij ode mnie snop prostych mych pieni,
Których mię twoje uczyły ptaszęta,
Szum twoich łanów, lasów i strumieni…”
                                 (Do rodzinnych pól - W. Breowicz)

       Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach opracowała i wydała  wspomnienia Wojciecha Breowicza. „Pamiętniki – Trzy etapy”  jest to książka poświęcona sylwetce wspaniałego poety, pisarza, dziennikarza, działacza społecznego ruchu ludowego i działacza polonijnego.
Dostarcza wielu cennych informacji dotyczących życia i twórczości tego niezwykłego człowieka. Publikacja jest podzielona rozdziałami, które kolejno opisują poszczególne „etapy” życia pisarza. Każdy rozdział to próba ocalenia przed zapomnieniem jakiegoś fragmentu rzeczywistości, w tym również dziejów historycznych naszego regionu.      Wydanie pierwsze w opracowaniu Antoniego Olcha - przyjaciela poety, ukazało się drukiem w 1956 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w Warszawie. Wydawnictwo, które oddajemy naszym czytelnikom jest rozszerzone o dokumenty archiwalne, ostatnie utwory poetyckie oraz fotografie udostępnione przez krewną poety Panią Annę Chmura, jak również przedmowę do czytelnika autorstwa Pana Jana Lazara.
       Wojciech Breowicz  urodził się we wsi Osobnica gmina Jasła 16 stycznia 1902 roku.  Zadebiutował w roku 1920 wierszem pt. Do młodzieży opublikowanym w czasopiśmie Młoda Polska. Autor m. in. tomiku poetyckiego Echa wiejskie (1928), a także książek takich jak: Zamek Odrzykoński (1928), Ciernisty szlak (1932), Z prochu ziemi (1947), Ślady Piasta pod Piniorami (1961), i in. Był współorganizatorem wychodzącego w latach 30 ubiegłego wieku, w Naprawie koło Jordanowa, czasopisma Wieś − Jej Pieśń oraz współtwórcą Związku Literatów Ludowych. Wojciech Breowicz w czasie swojej działalności w ruchu ludowym był związany z Wincentym Witosem. W roku 1933 w poszukiwaniu pracy wyjechał do Brazylii, gdzie działał jako nauczyciel oraz organizator polskich szkół w Paranie, a także redagował czasopisma polonijne. Jako działacz polonijny wydał m. in. Polską literaturę ludową z wypisami (Kurytyba 1934) oraz broszurę o położeniu polskich chłopów emigrantów w Brazylii pt. Łazarzu wstań (1935). Pod koniec II wojny światowej piastował stanowisko prezesa Związku Ochotników Polskich z Ameryki Południowej oraz (od 1944 r.) walczył w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem gen. W. Sikorskiego.
      W 1957 r. podczas wizyty w Polsce odwiedził m. in. rodzinną wieś Osobnica co zaowocowało napisaniem wiersza pt. Odrodzenie. Powrót zaś na obczyznę podsumował obszernym cyklem reportaży dotyczących ówczesnej Polski drukowanych w Siewcy, jak również codziennej prasie brazylijskiej. Zmarł na emigracji w Kurytybie 24 stycznia 1966 r.

Promocja wydawnictwa połączona z wystawą rękopisów poety odbędzie się w Filii GBP
w Osobnicy w połowie lutego 2012 roku (szczegóły na plakatach).

GBP w Jaśle z/s w Szebniach
      Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności