Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Dodano: 21.03.2011
A A A
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach uczestniczy w programie „Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej” Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie.


Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach uczestniczy w programie „Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej” Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie.

         Ośrodek KARTA należy do organizacji pozarządowej zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo - Wschodniej (od początków XX wieku do roku 1989), niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji. Ośrodek ten w ramach Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wdraża sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych — Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej przy bibliotekach gminnych, które staną się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej.

         Rezultatem tego pilotażowego programu będą zebrane i upublicznione dobre praktyki w zakresie dokumentowania historii lokalnej, w celu promocji i poszerzenia kompetencji pracowników bibliotek, lokalne wystawy prezentujące najciekawsze z zebranych archiwaliów, a także publikacje wybranych materiałów w kwartalniku historycznym „Karta”.
Lokalne CATL przy bibliotekach staną się także adresatem konkursów historycznych organizowanych przez Ośrodek KARTA dla młodzieży — jako miejsce wsparcia pracy badawczej nad lokalną historią oraz innych akcji kierowanych do środowisk lokalnych gotowych „uprawiać historię”.

        Dotychczasowa współpraca fundacji i biblioteki umożliwiła stworzenie centrum dokumentacji historii naszej gminy, zebranie materiałów źródłowych, zdigitalizowanie fotografii, dokumentów, jak równie pozyskane relacje świadków historii są cennym i trwałym zapisem pamięci społeczności lokalnej. Wkrótce na stronie biblioteki www.gbpszebnie.pl będą dostępne własne zarchiwizowane dokumenty z ważnych wydarzeń historycznych i tradycji ludowych związanych z gminą Jasło.


        Współpraca Ośrodka KARTA z biblioteką rozpisana jest na długi czas. Biblioteka w Szebniach dzięki udziałowi w programie wzbogaciła się o nowe publikacje historyczne, serię albumów fotograficznych, filmy biograficzne oraz historię mówioną - to komplet nagrań archiwalnych relacji świadków historii XX wieku, słuchowisk i audycji radiowych, programów telewizyjnych - Discovery Historia oraz audycji telewizyjnych i filmów promocyjnych. GBP posiada również bogaty zbiór najnowszych filmów dokumentalnych na płytach CD i DVD związanych z historią naszego regionu. Również dzięki udziałowi w programie dwóch pracowników GBP weźmie udział w cyklu szkoleń przygotowujących bibliotekarzy do prowadzenia CATL.

 

Wszystkich czytelników zapraszamy do korzystania z tworzonego
bibliotecznego archiwum oraz dokumentów wydawniczych i audiowizualnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności