Uroczystość nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Szebniach

Dodano: 15.11.2010
A A A
W Zespole Szkół w Szebniach 9 listopada br. miała miejsce ważna uroczystość – poświęcenie sztandaru oraz nadanie Publicznemu Gimnazjum imienia księdza prałata Józefa Opioły.

W Zespole Szkół w Szebniach 9 listopada br. miała miejsce  ważna uroczystość – poświęcenie sztandaru oraz nadanie  Publicznemu Gimnazjum imienia księdza prałata Józefa Opioły. Na uroczystość  do szkoły przybyli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele  i uczniowie. Pod przewodnictwem dyrektora  Pawła Rozmusa  oraz przy dźwiękach orkiestry dętej działającej przy GOK-u w Trzcinicy korowód udał się do kościoła.  Nad bezpieczeństwem na drodze czuwała policja.








O  godz.10.30 rozpoczęła się koncelebrowana Msza św. Której przewodniczył ksiądz biskup Edward Białogłowski w asyście  księdza prałata Wacława Rybki i przybyłych  na  uroczystość kapłanów. Przewodnicząca Rady Rodziców - Renata Kosiba poprosiła księdza biskupa o poświęcenie sztandaru. W trakcie Mszy św. rodzice przekazali sztandar dyrektorowi, a on przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jasło  - Wojciech Piękoś odczytał uchwałę o nadaniu imienia szkole.



Po Mszy św. delegacja przeszła na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobie Patrona. Następnie, przy dźwiękach orkiestry wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do szkoły. Przy głównym wejściu odsłonięto  tablicę upamiętniającą postać ks. Józefa Opioły - „człowieka o wielkim sercu”. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie: Senator RP - Alicja Zając, Wójt Gminy Jasło - Stanisław Pankiewicz,  przedstawicielka rodziny ks. Opioły - B. Drążek i reprezentant uczniów - Wojciech Kowalczyk. Kwiaty pod tablicą złożył  wicekurator Antoni Wydro.




Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły - Paweł Rozmus przywitał  zgromadzonych i wygłosił słowo wstępne. Następnie wystąpiła emerytowana nauczycielka, autorka książki „Kapłan Niezłomny” - Zofia Macek, która przybliżyła sylwetkę księdza prałata Józefa Opioły.



Później głos zabrali przybyli goście: Senator RP, Wicekurator Podkarpacki, Wójt Gminy Jasło, były Proboszcz parafii Borek Stary, z której pochodził ks. Prałat. Na zakończenie  wystąpiła bratanica ks. Opioły B. Drążek która z wielkim wzruszeniem w głosie  podziękowała w imieniu rodziny za decyzję wybrania na patrona „skromnego księdza” i podarowała  do Izby Pamięci pamiątkową  fotografię.








Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli  ZS w Szebniach, która składała się z trzech części:

W pierwszej części wykorzystano taniec Polonez, wiersze i pieśni tematycznie związane z utratą i odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Część druga montażu słowno – muzycznego została poświęcona wolnej Ojczyźnie. Uwieńczeniem części artystycznej były wiersze i pieśni  przybliżające postać Patrona.

Namalowane na dużych płótnach: drewniany dom  i zabytkowy kościół w Szebniach, związane  z ks. Opiołą, dopełniły  scenografię. Całą dekorację plastyczną wykonała Grażyna Szerląg.



Akcent patriotyczny pojawił się również w strojach młodzieży . Chłopcy ubrani byli w mundury z kolekcji pana Leszka Śliwy, a dziewczęta w stroje ludowe. Pieśni wykonywał chór szkolny, a także soliści:  Mateusz Nowak, Marlena Wiśniowska, Ewelina Szpak oraz Sebastian Sikora, który później  wcielił się w rolę ks. Opioły. Ogromny zachwyt wśród publiczności wzbudził talent wokalny Kamili Maciek. Uczennica ta objęta jest indywidualnym programem autorskim z muzyki pod kierunkiem  Wioletty Zygmunt, która przygotowała układ taneczny poloneza i wszystkie pieśni śpiewane przez chór i solistów. Pocztem sztandarowym, musztrą żołnierzy i poprawnością  tańczonego poloneza  zajmował się  Marek Hawrot. Nad poprawną recytacją czuwały:  Bożena Macek - Lubaś i  Mariola Bożek. Scenariusz montażu słowno-muzycznego pt: „W losie Ojczyzny swej wziąć udział…”,  przygotowała Iwona Ridinger-Bania. Oprawą artystyczną i reżyserią zajmowały się Iwona Ridinger-Bania i Anna Śliwa. Nad  przebiegiem i przygotowaniem całej uroczystości czuwała dyrekcja szkoły: Paweł Rozmus i Małgorzata Klocek - Ryba.

Po artystycznych występach ksiądz biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Część artystyczną można było również zobaczyć 11 listopada w Kościele Parafialnym w Szebniach.

I.R.B. i G.Sz.

 



Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności