Nowy rok szkolny rozpoczęty

Dodano: 06.09.2010
A A A
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Szebniach połączone z 30. rocznicą powstania Solidarności i podpisaniem porozumień sierpniowych.
W dniu 1. 09. 2010r. w Zespole Szkół w Szebniach odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, zapoczątkowana mszą świętą w kościele parafialnym w Szebniach.Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Alicja Zając – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Wacław Rybka – Proboszcz Parafii Szebnie, Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło, Jadwiga Baran – przedstawiciel Kuratorium w Rzeszowie, Wojciech Piękoś - Przewodniczący Rady Gminy Jasło, Stanisława Ablewicz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Wojciech Stefanik - Prezes Ludowego Klubu Sportowego Jasiołka Szebnie, Anna Łepkowska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Szebniach, Adam Rozmus – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach, Renata Kosiba - Przewodnicząca Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Paweł Rozmus krótkim przemówieniem, skierowanym do uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i zaproszonych gości.


Początek roku szkolnego pokrywał się z 30. rocznicą powstania Solidarności i podpisaniem porozumień sierpniowych. Nauczycielki: Małgorzata Klocek – Ryba, Iwona Ridinger - Bania, Anna Śliwa i Grażyna Szerląg wraz z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowały montaż słowno - muzyczny pt: „ZERWIJ KAJDANY POŁAM BAT...” przybliżający zebranym tamte czasy.

W trakcie inscenizacji uczniowie przedstawili trudną sytuację społeczeństwa polskiego po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to narodowi została narzucona komunistyczna władza. Uczniowie w bardzo realistyczny sposób przybliżyli zebranym okres stalinizmu w Polsce aż do czasów powstania Solidarności i podpisania porozumień sierpniowych. Zaprezentowali w formie inscenizacji strajki z roku: 1956, 1968, 1970 i 1980.


Apel urozmaicony został prezentacją multimedialną oraz pieśniami (symbolami tego okresu) „Mury”, „Boże nasz”, „Ballada o Janku Wiśniewskim” oraz „Pytasz mnie” w wykonaniu Kamili Macieik, Sebastiana Sikory i Mateusza Nowaka. Wyrazistym akcentem całej uroczystości była dekoracja oddająca klimat tamtych dni, jak również akcesoria i mundury ZOMO, MO oraz wojska z tamtych czasów udostępnione z kolekcji pana Leszka Śliwy.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrali: pani Senator Alicja Zając, Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Jadwiga Baran oraz pan Adam Rozmus Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach,Grażyna Szerląg – Zespół Szkół w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności