Gmina skanalizowana

Dodano: 11.03.2010
A A A
Zakończona budowa kanalizacji to największa inwestycja w historii gminy Jasło - 190 km sieci kanalizacyjnej w 11 sołectwach i dwie oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Szebnie i Trzcinica.
Zakończona budowa kanalizacji to największa inwestycja w historii gminy Jasło, realizowana w ramach grupowego projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Obejmuje on budowę 190 km sieci kanalizacyjnej w 11 sołectwach i dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowości SzebnieTrzcinica. Inwestycja realizowana była od 2007r. a koszt przygotowania i wykonania przekracza 60 mln zł. Realizacja zadania o tak dużym zakresie rzeczowo-finansowym była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w wysokości 84 % kosztów budowy. Pozostałe koszty jako udział własny pochodzą z budżetu gminy


Oczyszczalnie ścieków w Trzcinicy i Szebniach to nowoczesne obiekty przystosowane do oczyszczania ścieków bytowych. Oczyszczalnie pracują w technologii SBR – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny.
Oczyszczalnia ścieków w Trzcinicy posiada wydajność 900 metrów sześciennych na dobę i obsługuje 6000 mieszkańców z sołectw Trzcinica i Osobnica. Ścieki płyną do oczyszczalni kolektorami sanitarnymi o łącznej długości 91,4 km.
Po rozruchu, w okresie próbnej eksploatacji oczyszczalnia osiągnęła bardzo dobre efekty ekologiczne, spełniając z nadwyżką zakładane parametry.
Z kolei oczyszczalnia ścieków w Szebniach posiada wydajność 450 metrów sześciennych na dobę i obsługuje 2900 mieszkańców z sołectw Szebnie, Chrząstówka, Bierówka, Niepla i Zimna Woda połączonych siecią kanalizacyjną o długości 60 km. Podobnie jak w Trzcinicy spełnia z nadwyżką wymogi dotyczące parametrów technicznych i ekologicznych.

W ramach tego projektu wykonana została również sieć sanitarna w sołectwach Łaski-Sobniów, Brzyście, Żółków i Niegłowice, które ze względu na położenie zostały podłączone do oczyszczalni miasta Jasła.

Dużym sukcesem gminy jest zrealizowanie tak dużej inwestycji, która pozwoliła zwiększyć stopień skanalizowania z 22% na 95%. Pokazuje to jak ważnym aspektem dla gminy jest czyste środowisko i jego ochrona.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności