Unijne dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Jareniówce

Dodano: 05.11.2009
A A A
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Od stycznia 2010 r. rozpocznie się realizacja projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Jareniówce w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w latach 2010-2012 objęte zostaną dzieci klas 0 oraz I – VI. Dofinansowanie wynosi 379 883,73 zł.

Działania dotyczyć będą:

  • organizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

• „Wiem, potrafię i uśmiecham się”
• „Matematyka bez granic”
• „Przygoda z angielskim”
• „Klub Młodego Odkrywcy”
• „Matematyka nie jest trudna”
• „Jestem aktorem – warsztaty teatralne”
• „Tańczę i gram doskonale”
• „W świecie informatyki”
• „Pływać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej”
• „Mówienie też jest sztuką”

  • organizacji wycieczek edukacyjnych

• teatr w Rzeszowie i Muzeum Lalek w Pilźnie
• Kraków - Ojców

  • zakupu pomocy dydaktycznych

Zagadnienie wyrównywania szans edukacyjnych jest jednym z najważniejszych problemów społecznych i edukacyjnych odnoszących się przede wszystkim do uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich. Ważnym jest zapewnienie równego startu edukacyjnego, powszechnej dostępności do szkół gimnazjalnych oraz wyższych młodzieży wiejskiej.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności