Ważna informacja

Dodano: 11.07.2013
A A A
Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, który obowiązywał dotychczas. Do czasu dostarczenia przez firmę REMONDIS KROeko z Krosna worków do selektywnej zbiórki odpadów, odpady będą odbierane w ogólnie dostępnych workach z przeznaczeniem na śmieci.


I N F O R M A C J A
    Wójt Gminy Jasło informuje, iż odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, który obowiązywał dotychczas.

    Do czasu dostarczenia przez firmę REMONDIS KROeko z Krosna worków do selektywnej zbiórki odpadów, odpady będą odbierane w ogólnie dostępnych workach z przeznaczeniem na śmieci.


Wójt Gminy Jasło 
Stanisław Pankiewicz

Harmonogram pobierz
Informacja dotycząca segregacji pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------
 


Od 1 lipca 2013 r. opłaty za odpady komunalne należy uiścić w wysokości zdeklarowanej w deklaracji złożonej w Urzędzie Gminy Jasło w terminach: pierwsza do 15 września, kolejne do 15 listopada, do 15 stycznia (za 2013 r.).

Opłaty można dokonać u sołtysów, w kasie urzędu bądź przelewem na konto Gminy Jasło (nr konta 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560).Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności