Jednogłośne absolutorium dla wójta

Dodano: 14.06.2013
A A A
14 radnych Rady Gminy Jasło zagłosowało "za" udzieleniem absolutorium wójtowi Stanisławowi Pankiewiczowi. Tym samym radni jednogłośnie poparli działalność finansową gospodarza gminy. Głosowanie odbyło się podczas czwartkowej sesji, 13 czerwca 2013 r.
14 radnych Rady Gminy Jasło zagłosowało "za" udzieleniem absolutorium wójtowi Stanisławowi Pankiewiczowi. Tym samym radni jednogłośnie poparli działalność finansową gospodarza gminy. Głosowanie odbyło się podczas czwartkowej sesji, 13 czerwca 2013 r.


Głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli rady. Jest to zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej za ubiegły rok.Maria Liszka  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło przedstawiła opinię komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Jasło za 2012 r. i sprawozdania finansowego gminy za 2012 r. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Rada Gminy podjęła 13 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. a Wójt podjął 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Dochody zostały wykonane w wysokości 39 473 949,40 zł, co stanowi 98,62 % planu dochodów po zmianach.
Uwag do wykonania budżetu nie miała Regionalna Izba Obrachunkowa, zastrzeżeń nie przedstawiła także Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Za udzielone absolutorium Wójt podziękował radnym a także kierownikom, pracownikom i sołtysom, którzy swoją pracą przyczynili się do jego otrzymania.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności