Wyprawka szkolna 2012

Dodano: 28.06.2012
A A A
Do dnia 12 września 2012r. można składać wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasło ustala się termin do dnia 12 września 2012r. na składanie wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło oraz w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Jasło.

Szczegółowych informacji na temat składania wniosków można uzyskać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności