Mieszkańcy Osobnicy nie zapomnieli o rodaku

Dodano: 27.02.2012
A A A
W sobotnie popołudnie w Domu Ludowym w Osobnicy odbyła się promocja książki „Trzy etapy – Pamiętniki” Wojciecha Breowicza.

       W sobotnie popołudnie  w Domu Ludowym w Osobnicy odbyła się promocja książki „Trzy etapy – Pamiętniki” Wojciecha Breowicza.  Książka została  przygotowana do druku przez dyrektora i pracowników  Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach w ramach Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA.Spotkanie  poprowadziła Marta Domagała, gości przywitał Jan Lazar z-ca wójta Gminy Jasło witając rodzinę poety z Osobnicy i Krosna, lokalne władze i licznie przybyłych mieszkańców Osobnicy. Koncert poetycki poświęcony pisarzowi swoim występem uświetniła młodzież z Zespołu Szkół w Osobnicy pod kierunkiem Anny Porębskiej, Grzegorza Łąckiego i  Marii Turek oraz bibliotekarze: Ewa Wieczorek, Beata Ablewicz, Izabela Tomaszewska i Agnieszka Jeleń.
Uroczystość  była także okazją do ogólnych refleksji dotyczących  ideologii emigracyjnej, twórczości, tendencji  jaka przyświecała poecie oraz wpływie tych wydarzeń na jego życie osobiste i rodzinę. Tymi spostrzeżeniami z uczestnikami podzieliła się Anna Chmura – krewna poety.


Jerzy Przybyła sołtys wsi podziękował rodzinie za przybycie i podzielenie się wspomnieniami o Wojciechu  Breowiczu zwłaszcza tymi z emigracji. Szczególne podziękowania skierował do Anny Chmury, która kilka miesięcy temu przekazała Gminnej Bibliotece w Szebniach dokumentację archiwalną dotyczącą życia i twórczości poety. Gospodarz wsi przekazał kilka egzemplarzy książki dla rodziny w Brazylii.

Stanisława Ablewicz – dyrektor GBP otworzyła wystawę złożoną z rękopisów, utworów niepublikowanych, listów do poety z Osobnicy z lat 1932, 1934, 1941,  fotografii  z Brazylii oraz dokumentów archiwalnych dotyczących współpracy z W. Witosem i działalności w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem gen. W. Sikorskiego. Na wystawie znalazły się również pierwsze wydania: „Zamku Odrzykońskiego”, „Echa wiejskie”, „Przyśpiewki ludowe z Osobnicy- 1920” oraz maszynopis „Z prochu ziemi” i „Łazarzu wstań”.

Prezentacja multimedialna poświęcona poecie i jego rodzinie żyjącej w Brazylii  przygotowana przez Izabelę Tomaszewską i Janusza Trudy wzbudziła ogólny podziw i zainteresowanie uczestników spotkania. 

Takiej promocji mógłby pozazdrościć każdy  autor książek. Mimo wichury i kilkukrotnego braku prądu w sobotnie popołudnie dom ludowy w Osobnicy wypełniony był do ostatniego siedzącego miejsca. Mamy nadzieję, że na stałe przywróciliśmy pamięć o nieżyjącym rodaku Wojciechu Breowiczu, o którym nie zapomnieli również Ludowcy Ziemi Jasielskiej stawiając obelisk w 1986 roku  w Osobnicy.Wojciech Breowicz urodził się w Osobnicy gmina Jasło 16 stycznia 1902 roku.  Zadebiutował w roku 1920 wierszem pt. „Do młodzieży” opublikowanym w czasopiśmie Młoda Polska. Autor m. in. tomiku poetyckiego „Echa wiejskie” (1928), a także książek takich jak: „Zamek Odrzykoński” (1928), „Ciernisty szlak” (1932), „Z prochu ziemi” (1947), „Ślady Piasta pod Piniorami” (1961), i in. Był współorganizatorem wychodzącego w latach 30 ubiegłego wieku czasopisma „Wieś − Jej Pieśń” oraz współtwórcą Związku Literatów Ludowych. W roku 1933 w poszukiwaniu pracy wyjechał do Brazylii, gdzie działał jako nauczyciel oraz organizator polskich szkół w Paranie, a także redagował czasopisma polonijne. Jako działacz polonijny wydał m. in. Polską literaturę ludową z wypisami (Kurytyba 1934). Zmarł na emigracji w Kurytybie 24 stycznia 1966 r.  
                                                               
Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnych przy GBP w Jaśle z/s w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności